Работа като копирайтър

Накратко копирайтърът е човекът, който отговая за текстовете в дадена рекламна кампания. Думата copywriter произлиза от думите copy (copy - копирай) и writer (писател). На български тази професия носи наименованията- текстер или текстописец.


Копирайтъра не се занимава само с писането на текстове. Очакванията към него са да има свежи идеи - много и разообразни. Накратко копирайтърът е сценарист, писател, редактор, коректор и преводач. Ето какви качества трябва да притежава всеки копирайтър:
Предлагане на свежи идеи - това е най-важното от задълженията на копирайтъра. Независимо самосиндикално или в екипност с арт мениджъра или с по-голям екип, то от копирайтъра се очаква да е нестихващ пример за иновативни и занимателни идеи.

Създаване на уникален текст- перфектният копирайтър трябва да има познания във всяка една област и тематика. Създаването на рекламни текстове е занаят, който изисква талант и много, много труд.
Редактор и коректор – трябва да има познания за корегиране на пунктиационни грешки, граматически правила, добра обща култура и усет към дадения текст.


Превод - копирайтърът на практика не е преводач, но често му се налага да прави такъв на текстове и сценарии, което изисква отлични езикови познания.


Това е една от професиите, за която не изисква задължително завършена специалност или специфично образование. Важен е човекът – да бъде креативан, да знае какво иска, какво умее и какава готовност за труд има.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/457_attach_3605_normal.jpg